Uvod
Lega in opredelitev
Zgodovina
Na kartah in načrti
Krakovske ulice
Krakovska hiša
Zgradbe in plastike
Zaključek
Viri
Zahvala
Kontakt

 ZAKLJUčEK

   Krakovo je eno redkih predmestij s še ohranjeno srednjeveško parcelacijo in zazidanim sistemom, ki na njej temelji. Zato zgodovinsko in prostorsko predstavlja zelo kvaliteten prostor.

   Kljub splošno znani tradiciji vrtnarstva in poziciji v samem centru mesa, je območje ťodrinjeno na robŤ, njegove kvalitete in zanimivosti pa premalo raziskane oziroma predstavljene javnosti.

   S svojo značilno zazidavo ter ureditvijo zelenih površin ne dopušča nobenih novogradenj, zato bo verjetno ostal nespremenjen tudi v prihodnje. Mnenja sva, da je predel potrebno obnavljati in ohraniti njegovo izvorno srednjeveško karakteristiko, hkrati pa dvigniti kvaliteto prostora in posameznih objektov. Zaradi sanitarno tehnične in funkcionalne neurejenosti objektov je namreč socialni standard prebivalcev Krakova razmeroma nizek.

   Z najino nalogo bo predel zaživel vsaj na papirju.Krakovo v 19. stoletju Krakovo v 20. stoletju