Uvod
Lega in opredelitev
Zgodovina
Na kartah in načrti
Krakovske ulice
Krakovska hiša
Zgradbe in plastike
Zaključek
Viri
Zahvala
Kontakt

 LEGA IN OPREDELITEV

   Krakovo leži v južnem delu mestnega jedra Ljubljane, v sotočju rek Ljubljanice in Gradaščice.

   Predel je dobil ime še iz časov, ko je bil tam močvirnat svet, zarasel s krakom, do meter visoko rastlino srčnico. Meje območja oblikujejo historično enoten prostor.

   Območje Krakova je že od nekdaj omejeno na tesen prostor. Na vseh stranicah so v preteklosti oblivali krakovski štirikotnik jarki tekoše vode: Gradaščica na jugu, Ljubljanica na vzhodu, Graben na severu ter Hudournik na zahodu. Ljubljanica in Gradaščica še danes predstavljata mejo območja, medtem ko so Graben pod obzidjem nekdanjega Novega trga pozneje zasuli ter je bil kasneje spremenjen v pomembno Zoisovo cesto. Potek nekdanjega Hudournika danes zaznamuje Emonska cesta, nekdaj edina kopna zveza proti mestu. Do omenjenih meja je področje fizično povsem samosvoje in delno tudi funkcijska celota.