Uvod
Lega in opredelitev
Zgodovina
Na kartah in načrti
Krakovske ulice
Krakovska hiša
Zgradbe in plastike
Zaključek
Viri
Zahvala
Kontakt

 UVOD

   Glavni namen najine naloge je celostna raziskava predela Krakova, tako iz arhitekturnega, umetnostnega kot tudi zgodovinskega vidika. Posamezne raziskave, ki že obstajajo, so večinoma parcialne in pokrivajo le določeno tematiko ali določen del območja. Tako Krakovo, kljub velikemu pomenu z vidika kulturne dediščine, še nima celostne študije.

   Prvi del naloge sestoji iz zgodovinskih podatkov, ki predstavljajo osnovo za nadaljnjo raziskovalno delo. Ob preučevanju različnih zgodovinskih virov sva se seznanili z razvojem obravnavanega območja, značilnosti in problematiko. Zbrani podatki so nama služili kot pomembno izhodišče za razumevanje današnje situacije.

   Z nadaljnjim terenskim delom in zbiranjem informacij, tako na lokaciji kot pri institucijah in strokovnjakih, zadolženih za razvoj mesta Ljubljane, sva definirali pomembne zgodovinske, umetnostne ter arhitekturno-urbanistične karakteristike predela. V nadaljevanju sva jih podrobneje obdelali, primerjali z že znanimi informacijami ter jih ovrednotili.