Uvod
Lega in opredelitev
Zgodovina
Na kartah in načrti
Krakovske ulice
Krakovska hiša
Zgradbe in plastike
Zaključek
Viri
Zahvala
Kontakt

 ZAHVALA

   Zahvaljujeva se vsem, ki so nama pomagali pri izdelavi raziskovalne naloge. Hvala najinima mentoricama Tanji Mastnak in Mojci Lenart za nasvete, pomoč in spodbudo pri delu.