Uvod
Lega in opredelitev
Zgodovina
Na kartah in načrti
Krakovske ulice
Krakovska hiša
Zgradbe in plastike
Zaključek
Viri
Zahvala
Kontakt

 KRAKOVO NA KARTAH IN NAČRTIH


Karta 1: Nicolo Angelini: Fortifikacijski načrt Ljubljane, leto 1586, Karlsruhe.
   
Karta 2: Dr.Milko Kos, Srednjeveška Ljubljana - trojno mesto v 16. in 17. stoletju. Objavljeno v: Korošec, B., Ljubljana skozi stoletja, 1991.

   
Karta 3: Janez Dizma Florijančič: Tabula Chorographica Ducatus Carnioliae, 1744. Objavljeno v: Stopar, I., Sprehodi po stari Ljubljani, 1992.


   
Karta 4: Deželno gradbeno ravnateljstvo, načrt mesta Ljubljane, 1827. Objavljeno v: Korošec, B., Ljubljana skozi stoletja, 1991.