Introduction
History
Krakovo on Maps
Krakovo Streets
Krakovo House
Buildings and Plastics
Conclusion
Sources
Contact

 SOURCES

   Literature:

1. Cevc, E., Srednjeveška plastika na slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1963.

2. Drnovšek, M. Ljubljana na starih fotografijah: razstava fotografij iz fototeke Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1985.

3. Fister, P., Glosar arhitekturne tipologije: Arhitekturna identiteta, Ljubljana:Ministrstvo za okolje in prostor, 1993.

4. Hudeček, J. Trnovo in Krakovo. Ljubljana: Turistično društvo Trnovo. 1991.

5. Lukan, W. Pozdrav iz Ljubljane: mesto na starih razglednicah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

6. Kopriva, S. Ljubljana skozi čas. Ljubljana: Založba Borec, 1989.

7. Korošec, B. Ljubljana skozi stoletja: mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991.

8. Kos, M. Srednjeveška Ljubljana: topografski opis mesta in okolice. Ljubljana: 1955

9. Krečič, P., Jože Plečnik: branje oblik. Ljubljana: DZS, 1997.

10. Mal, J. Stara Ljubljana in njeni ljudje. Ljubljana: DZS, 1957.

11. Mihelič, B. Vodnik po Ljubljani. DZS, Ljubljana, 1989

12. Stopar, I. Sprehodi po stari Ljubljani. Ljubljana: Marketing 013 ZTP, 1992.

13. Suhadolnik, J. Arhitektura in urbanizem v Ljubljani: od omembe v pisnih virih leta 1144 do potresa leta 1895. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1994.

14. šumi, N. Ljubljana: zasnove mesta skozi zgodovino. Ljubljana: Delavska enotnost, 1977.

15. Učenci in delavci Oš Trnovo. Naše Trnovo. Mladinska knjiga, Ljubljana,

16. Valant, M. Ljubljana do potresa (1895). Samozaložba: Milan Valant.

17. Valenčič, V. Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1989.

18. Vrhovnik, I. Trnovska župnija v Ljubljani. Faksimile izdaja iz leta 1933. Ljubljana: Akademska založba, 1991.


 Research works:

1. Korošec, M. in Juvan,K., Krakovo, Ljubljana. Seminarska naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 1998.

2. Rakovec, B., Razvoj arhitekture: Krakovo. Seminarska naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Arhiv: Korpus slovenske arhitekture, 2000.

3. Lenart, M., Razvoj arhitekture: žabjak. Seminarska naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Arhiv: Korpus slovenske arhitekture, 1999.


 Original maps and plans:

1. Kopija katastrske mape, Geodetska uprava Republike Slovenije, Izpostava Ljubljana

2. Franciscejski kataster, Arhiv republike Slovenije

3. Ortofoto posnetek Ljubljane, Geodetska uprava Republike Slovenije


 Other:

1. Prostorski ureditveni pogoji, Krakovo . Strokovne podlage in pogoji s področja varstva naravne in kulturne dediščine za območje urejanja VS 2/1 Krakovo, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1993.


 Own photographs and sketches: